Het terugtrekken

Het terugtrekken

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen na de dag zijn in het bezit zijn voor u, of een vertegenwoordiger van uw derde partij, die niet de vervoerder en de goederen genomen of heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je, info@xadora-cosmetics.de (Xadora Cosmetics GmbH, Kaiserstr 63-65, 44135 Dortmund, Telefoon :. + 49-231-223911-00, Fax: + 49-231-223911- 40 of Xadora Cosmetics GmbH, Hanebrink 1, 33397 Rietberg) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. B., informeren één van per post, fax of e-mail) verzonden over uw besluit terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

het gemaakt om bescherming van de wachttijd is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor de deadline terugtrekking.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen moeten onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

Je hebt de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen later dan de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract, naar Xadora Cosmetics GmbH Hanebrink 1 33397 Rietberg of Xadora Cosmetics GmbH Kaiserstr. 63-65 44135 Dortmund wordt teruggestuurd of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen te maken met u vast te stellen.

Model herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

- To Xadora Cosmetics GmbH, Kaiserstr. 63-65, 44135 Dortmund, info@xadora-cosmetics.de, Tel: + 49-231-223911-00, Fax: + 49-231-223911-40

Of Xadora Cosmetics GmbH, Hanebrink 1, 33397 Rietberg

- u hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) aangegaan / levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- naam van de consument (en)

- adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wij informeren u uitsluitend van tevoren over promoties en nieuwe producten.

Das Abo kann jederzeit durch Austragen der E-Mail-Adresse beendet werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte lehnen wir ab.